MP1000NT Bedside Monitor

The technology capable of monitoring 7 waveforms.

Categories: , Tag: Brand:

Description

10.4″ LCD ekran
7 dalga formu izleyebilme
EKG, SpO2,IBP, Respirasyon,
2IBP, EtCO2 (Opsiyonel)
Kablolu merkezi sistem
HL7 Protokolü uyumu
Opsiyonel printer

Kısaca Hasta başı monitor nedir?

Hasta bakım ve takibinden devamlı EKG ,kalp atımı ,oksijen saturasyonu ,basınç ,ısı gibi parametreleri izlemenin önemli olduğu pek çok klinik durum vardır.  Monitör sistemleri , toplu medikal işlemlerinde , toplu cerrahi işlemlerinde , operasyon odalarında yoğun bakımlarında ,pediatrik toplum işlemlerinde , solunum toplu işlemlerinde , özel işlem odalarında , kalp toplu işlemlerinde , rehabilitasyon merkezlerinde , doğum merkezlerinde , atletik yükleme testlerinde kullanılmaktadır . Hasta başı monitörleri ;çeşitli sistemlerle birleştirilerek bir gözetmen tarafından rahatça izlenebilmesi için merkezi monitör sistemlerine bağlanır. Eğer hastalardan birinin parametre değerleri normalin dışına çıkarsa bu sistemler alarm vererek gözetmeni uyarırlar. Bu sistemler içinde yer alan transmitter denilen insan vücudunda taşınabilen vericileri de anlatabiliriz . Bunlar disposable elektrotlarla vücuttan algılanan işaretlerin transmitter aracılığıyla telemetrik sistemlerine iletilmektedir.

 

EKG
Elektrokardiogram ölçümü, kalp kaslarının kasılma hareketlerinin deri üzerinde oluşturduğu elektriksel sinyalin, yüzeye yerleştirilen elektrotlarla algılanması prensibine dayanır. Kalbin hareketleri hakkında bilgi taşıyan bu sinyal, elektrotların konumuyla değişir. Hastanın EKG sinyalini metal veya disposable elektrolarla ve 5 veya 3 elektrotla EKG kablosuyla elde edilir. EKG, elektrot ve özel bir elektronik sistemden oluşur. Kalp atımlarının ölçümü harekete bağlı artifaktlardan, kalp pili atımlarında, 60 veya 50 Hz’lik voltaj değerlerinden yüksek T dalgalarında veya elektro cerrahinin oluşturduğu artifaklardan arınmış olmalıdır. 7 veya daha fazla EKG dalgası monitöre aktarılabilir ve buna bağlı kaydedici varsa dokümantasyon sağlanabilir.

KALP HIZI
Kalp hızı EKG, kan basıncı dalgaları ve nabız dalgalarından elde edilebilir. Her kalp vurumundu bu sinyaller artifakt varlığında bile analiz edilebilir. Kalp hızının hesaplanması 2 atım arasındaki aralığın süresine veya belli bir zamandaki kalp atım sayısına göre belirlenir.

ARİTMİLER
Aritmi analizi kardiak ritim düzensizliklerinin alarm kontrollü sınıflanması ve araştırılmasıdır. EKG sinyali ilk olarak ön yükseltme işlemine uğratılır. Yükseltilir, kalp pili araştırılır, filtre edilir. Daha sonra QRS kompleksi önceden belirlenen referans değerle karşılaştırılır. Çeşitli aritmi sınıfları moniterize edilir. Her sınıf saklanabilir, yazdırılabilir ve alarm kriterleri oluşturulabilir. Özel kalp yardım istasyonlarında çeşitli hastaların EKG ve aritmik değerleri günlerce izlenebilir.

T SEGMENTİ
S-T segmenti kalp çevriminin ventrikül depolarizasyon(kasılma) ve repolarizasyon (gevşeme) dönemi arasındaki hızını gösterir. S- T segmentinin izoelektrik hattan farklı oluşu genellikle iskemiye bağlı olarak ortaya çıkan ileti ve kasılmadaki meydana çıkan gecikmeyi bildirir. İki ayrı EKG’ den elde edilen S-T değerleri monitörde hesaplanabilir, eğilimi belirlenebilir ve doküman alınabilir. S-T Normal değeri belirlenerek değer aşıldığı zaman alarm sistemi devreye girer.

SOLUNUM
Soluk sinyali, RA ve LL arasında hastanın soluk alıp vermesinden kaynaklanan elektriksel empedans değişiminin algılanması yöntemi ile ölçülmektedir. Termistör metodunda ise solunum hızı çeşitli termistörlerden biri solunan hava akımına yerleştirilerek ölçülür. Termistörün direnci atılan ve alınan havanın ısı farkına göre değişmektedir. Empedans değişimini ölçmek için modülasyon tekniği kullanılır. Taşıyıcı frekansı EKG frekans band genişliğinin uzağında tutulduğu için EKG ile aynı elektrotları kullanmak mümkündür. Empedans metodunda solunum hızı solunum sırasında değişen elektrik akımlarının EKG elektrodları ile ölçülmesiyle belirlenir.

BASINÇ
• Direkt Kan Basıncı
Katater aracılığıyla basınç borusuna bağlanan basınç dönüştürücüsü (transducer) invaziv olarak hastanın kan dolaşımına bağlanır. Kan dolaşımının yarattığı damarlardaki basınç ,basınç borusundaki bir sıvı sütunuyla basınç dönüştürücüsüne (transducer) aktarılır. Dönüştürücü(transducer)bu basınç bilgisini elektriksel sinyale dönüştürür. Daha sonra bu sinyal monitör tarafından işlenip basınç dalga şekli sistolik , diastolik ve ortalama değer olarak ekranda gösterilir.

O2 SATURASYONU
(SaO2) Oksijen saturasyonu (%SaO2) kandaki O2 bağlanmış hemoglobinin toplam hemoglobine oranı olarak tanımlanır. %SaO2= 100* HbO2/ (toplam hemoglobin) Arterial oksijen saturasyonu pulse oksimetri yöntemiyle ölçülür. Pulse oksimetre yöntemi iki ayrı dalga boyunda (kırmızı ve kırmızı ötesi) bir absorbsiyon katsayısı ölçümüdür. Duyarlı alıcılar ışığın geçişine izin veren bir yere örneğin parmağa yerleştirilir ve ışığın dokudaki göreceli emilimi araştırılır. Doku belirli miktarda ışığı emer. Arteriyel kan akımı pulslerinin genlikte(volümde) oluşturduğu değişiklikler ışık emilimini değiştirir ve bu değişimler ölçülerek saturasyon ve nabız hızı belirlenir. Ayrıca oksijenli hemoglobinin ölçümü de bu sırada yapılabilir.

VÜCUT SICAKLIĞI

İnsanlar Homotermik denilen değişen çevre sıcaklıklarına rağmen vücut sıcaklıklarını koruyabilen canlılar sınıfına girerler. Aslında vücut boşluklarının derinliklerinde, gerçek anlamda bir sabit sıcaklık vardır( çekirdek sıcaklık). Buna karşılık ekstremetelerin ve cildin sıcaklığı birkaç Cº kadar değişkenlik gösterir. Merkez sıcaklığı ancak ısı üretimi, ısı alımı, ısı kaybı ile dengede ise sabit tutulabilir.

Yardıma mı ihtiyacınız var?