SU:M EVO2 Intensive Care Ventilator Device

This device is an intuitive intensive care ventilator that offers multiple options for protective ventilation with increased reliability.

Description

What is an Artificial Respiration Device?

Yapay Solunum Cihazı (Artificial Respiration Device) is the Turkish equivalent of ventilator-respirator term. An artificial respiration device is a must for intensive care units and is used in operating rooms, intensive care, emergency departments and patient transfer vehicles. This device carries out the respiration functions depending on the patient’s condition by helping his/her respiration.

What are the Unique Functions that Differentiate SU:M EVO from its Competitors?

SUM EVO2 is an Infant, Pediatric and Adult intensive care ventilator that can be used in all patient groups. It is an intuitive intensive care ventilator that offers multiple options for protective ventilation with increased reliability. It is a low cost, high performance intensive care ventilator which is a reliable investment for the next 10 years…

SUM EVO2 is a mechanical ventilator with a uniquely advanced level of detection and control rates. It incorporates quite unique functions such as Smart weaning and Autovent to support the protective ventilation strategies. Even just one of these advantages can be of attraction. The main question to ask is whether all these functions are found in a single device? And the answer is yes, they are offered in the same device.

SU:MEVO2 nin diğer bir özelliği olan  Yüksek frekanslı ventilasyon (YFV), veya günümüzde en sık kullanılan şekli ile yüksek frekanslı osilatuar ventilasyon (YFOV), “non-konvansiyonel” ventilasyon tekniğidir.Pediatrik (çocuk) hasta grubunda endikasyonları mevcut olup gün geçtikçe kullanımı artan bir tekniktir.Solunum fizyolojisi açısından ölü mesafe hacminden daha düşük tidal volümler ile bile yeterli gaz değişiminin sağlanabildiği solunum mekaniğinin yaygın kurallarına karşı çıkan yepyeni bir ventilasyon şeklidir.Konvansiyonel mekanik ventilasyon ile aynı etkinliği, akciğeri koruyucu stratejileri uygulayarak gösterebildiği düşünülmektedir. YFV(yüksek frekanslı ventilasyon)’un en önemli iki özelliği, suprafizyolojik solunum sayıları ve anatomik ölü boşluktan daha düşük tidal hacimlerdir. Bu tekniğin başlıca avantajları, daha düşük hacim ve basınç değişiklikleri, siklik gerilimin ortadan kalkması, distal havayollarında belirgin ölçüde daha düşük basınçlarda etkin gaz değişimi ve endojen sürfaktan üretiminin daha az baskılanmasıdır. YFOVda sadece inspiryum değil ekspiryum da aktif bir işlemdir. Solunum hızı genellikle 3-15 Hz (180-900/dk) arası değişir. Konvansiyonel mekanik ventilasyon (KMV) ile karşılaştırıldığında YFOV, oksijenasyonu sağlamak için daha yüksek ortalama havayolu basıncı (MAP) gerektirir. Bununla birlikte distal havayollarındaki basınç aslında KMVa göre daha düşüktür.Çocuk hastalarda YFOV’nin (HFOV) endikasyonları, hastalık tiplerine uygun ventilasyon stratejileri  SUM:EVO2 ile başa çıkabilirsiniz.

 

Yardıma mı ihtiyacınız var?