SU:M2 Yoğun Bakım Ventilatörü

MEK marka SU:M2 serisi modern ventilatorlerimiz sıradışı özelliklerinin sayısı ile günümüzün kullanılabilen en gelişmiş mekanik ventilatörlerden biridir

Kategoriler: Etiketler: Brand:

Açıklama

Daha Gelişmiş Fonksiyonlar

Mekanik ventilasyon denince sadece temel ventilasyon modlarının talep edildiği değil hastanın başarılı şekilde ekstübe edilmesi (ayrılmasını) sağlayan ve klinisyeni de destekleyen geliştirilmiş fonksiyonları kapsamaktadır.

SU:M Serisi ventilatorler başarılı ve uyarlanabilir ayrılma(weaning) fonksiyonu için kullanışlı fonksiyonlar(Smart Weaning) , Hemodinamik parametreler (SpO2, EtCO2) ve Akciğer mekaniği gibi akut solunum tedavisindeki yardımcı fonksiyonları tek bir multifonksiyonel cihazda sunmaktayız.İlave olarak, SU:M serisinin HFV (High Frequency Ventilation) modu erken doğumdan erişkin hastalara 350 gr’dan 250kg’a kadar ayrıca (ECMO) bağlı olsun veya olmasın, yeni bir başarı öyküsü imkanı sağlayabilir.

Yeni Başarı Öyküleri İçin

Konvansiyonel Ventilatörlerin ICU’daki (yoğun bakım ünitesi) başlıca konularından biri ventilasyondan başarılı ayrılmadır. Cihazımız ; hastanın solunum çalışmasını (WOB) azaltmak ; hasta ve cihaz arasındaki uyumsuzluğu, akut invazif ventilasyonda başarılı bir ayırma için kilit unsurlardır. SU:M serisinde bu ana fonksiyonlar ve performans mevcuttur. Desenkronizasyonu azaltacak teknik çözüme sahiptir.Cihazımız Yenidoğan , Çocuk ve Yetişkin hasta tipinde konvansiyonel ventilasyon , noninvazif ventilasyon, High Frequency ossilation ventilation gibi 3 farklı özellikte kullanılabilmektedir. Yüksek frekanslı (HFOV) ventilasyon ile konvansiyonel ventilasyonu ve akciğer açma manevralarından PV-TOOL özelliğinin kombinasyonunu tüm hasta gruplarında barındıran benzersiz bir cihazdır.Yetişkin ARDS’li hastalarda yüksek düzeyde başarı sağlamakta bu sayede hasta yatış süreleri kısalmaktadır.

Patentli Tube Piston teknolojisi sayesinde hem inspirasyonda hem ekspirasyonda aktif Yüksek Frekanslı ventilasyon yapılabilmekte ve Membran tip Yüksek frekans cihazlara göre miadsız çalışma süresi sağlamaktadır.Ayrıca DHFV (Dual High Frequency ventilation) sayesinde;

Hasta için en önemli faydalarından bahsedecek olursak ;End Tidal Carbon Dioxide(EtCO2) ölçümü HFV esnasında ölçülebilmekte ,Efektif Sekresyon Kontrolü sağlanabilmekte,CO2 atılımı kolaylaşmakta ve Barotravma,hava hapsi vb. risklerin önüne geçilebilmektedir. Cihazlarımızda hasta konforunu ve güvenliğini amaçlayan bir çok feedback kontrollü özellik mevcuttur.Ayrıca cihazımızda Mikropump (Aerogen ) Nebulizer teknolojisini adapte bir şekilde sunabilmektedir. HL7 (Health Level seven-Sağlık Seviye 7 Standardı )standardımız ile klinik, hastane enformasyon sistemi, klinik laboratuvar sistemleri, eczane sistemi, kurumsal sistemler gibi sağlık bakım hizmetleri için geliştirilmiş bağımsız bilgisayar sistemleri arasında bilgi değişimine odaklanmaktadır.

Firmamızın merkezi yönetim sisteminde ise hastanede kurulu tüm ventilator ve hasta başı monitorlerimizi tek bir merkezi istasyona bağlayabilmekte ve bu sistem üzerinden tüm cihazlarımızdaki dataları aynı anda HL7 protokolü ile hastanenin server ünitesine direkt olarak data gönderebilmekteyiz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?